OUR BLOG

LinkedIn is the New Social Media Super Hero for B2B Companies

Madelene - 2017-10-01

A couple of statistics that LinkedIn shared in a recent blog post reflects its growing popularity in the B2B community. 

Linkedin is a social networking website for people in professional occupations.

80% of B2B leads come from LinkedIn, 46% percent of social media traffic coming to B2B company sites is from the same platform, and an overwhelming 79% of B2B marketers say LinkedIn is an effective source for generating leads! In other words, if you operate in the B2B world, there’s no way you can stay oblivious to the growing prowess of this social media platform.

You can find and read the whole blog post here: https://www.wsiworld.com/blog/why-is-LinkedIn-the-new-social-media-superhero-for-b2b-companies/


  

We also conduct LinkedIn Workshops.

Please contact us for more information.


Learn more about LinkedIn and Social Selling.


For SEO Services and Digital Marketing & Sales in Sweden, please contact WSI WebAnalys.
Local, National, Global, and E-Commerce Search Optimization & Lead Generation.
WSI Sweden. | Site | Search | Social | Mobile |

WSI - Helping Ideas Realise Their Potential


 

Social Selling B2B i Uppsala 160503

Madelene - 2016-04-21

Learn Social Selling from WSI Industry Leaders

Nästa utbildningstillfälle för vår utbildning och workshop i Social Selling B2B – Lead Generation, Marknadsföring och Försäljning i Uppsala den 3/5 kl.13.00 – 16.00.
Detta är Del 1 av 2.
Vi kommer gemensamt överens om datum för Del 2 som också består av tre timmars utbildning (föreläsningar och genomgång samt eget arbete med workshop).

Följ länken nedan till eventsidan för mer information och anmälan.

OBS: Early Bird-rabatt på 300 kr om du anmäler dig innan 22/4!

Även rabatt på 300 kr om du anmäler 2 deltagare eller fler.


Vi ses på Akademihotellet!

Akademihotellet

 


Mer info och anmälan  

Generera fler leads med social selling

Madelene - 2015-11-29

Douglas Hannan, IBM North America, som leder ett team av 38 marknadschefer och 1700 säljare, har integrerat social selling i den dagliga verksamheten. 


 

400% increase insales IBM social selling                                                              

We really wanted to make social selling part of the basic way we sell.
We didn’t want our reps spending five minutes a day tweeting and then going back to their ’real’ job.

Douglas Hannan, IBM.


 

Social selling hjälper B2B företag att generera fler leads och öka försäljningen med rätt strategi och verktyg. Begreppet social selling är många gånger missvisande eftersom det inte handlar om att ”sälja på sociala medier” som namnet antyder. Däremot är det ett väldigt bra sätt att generera fler leads på ett mer effektivt sätt och som ett komplement till möten, samtal och e-post. 

Statistik visar att social selling är på framfart och att 61% av marknadsförare och säljare i USA använder sociala medier för sin leads generering. IBM är ett av företagen som har anammat social selling. Efter att ha startat upp sitt ”Social Selling Pilot Program” så såg IBM en ökning med 400% i försäljning (i första kvartalet). Undersökningar visar också att de företag som använder sig av Twitter såg en ökning av leads per månad.

För att vara framgångsrik med social selling räcker det inte med att finnas på olika sociala medier, man bör ha en strategi och en daglig rutin. Du kan läsa mer i artikeln ”Social selling är slöseri med tid och resurser om säljchefer och säljare inte har en klar strategi och process”.


Statistik och Infographic från InsideView:

 • 61% of US marketers use social media to increase their lead gen
 • 2 x the amount of leads/month for companies that use Twitter
 • 65% of a sales person’s time is spent NOT selling 

 

How social is B2B - infographic


 

Utforma en plan för social selling
Social selling kommer att vara slöseri med tid om det inte planeras på bästa sätt. Oavsett om du är försäljningschef, försäljningsansvarig eller säljare så är det viktigt att ha utformat en plan som knyter samman aktiviteter tillbaka till vinst, försäljning och avkastning på din investering. Utbilda dig och ditt säljteam i de verktyg och den teknik som du behöver för att bli framgångsrik i social selling. 

Learn Social Selling from Industry Leaders

Vill du veta mer?
Läs mer om vår Utbildning i Social Selling B2B. Vi utbildar i social selling – öppna utbildningar eller företagsanpassade – online eller workshops. Även coachning och Executive utbildning.
Vi har även föreläsningar och seminarier på temat Social Selling B2B.
Besök WSI Social Selling Education Online eller kontakta oss om du har frågor. 
Epost: info@wsiwebanalys.se  

Social selling är slöseri med tid och resurser om säljchefer och säljare inte har en klar strategi och process

Madelene - 2015-11-27

Det finns många inlägg och artiklar om social selling som du kan hitta online. Många råd och information om ämnet, vissa bra och vissa inte så bra. Antagligen så letar du svar på två viktiga frågor, vad är det och fungerar det?

Få utdelning på din investering i social selling

Vad är social selling?

Här följer en enkel beskrivning av social selling:
Det handlar om att ditt säljteam använder sig av sociala nätverk och teknik för att identifiera nyckelprospekts, få kontakt med dem, utbilda och informera dem om ditt varumärke, produkter, tjänster och rykte innan de lyfter luren för att prata med sina leads.

Fungerar social selling?

Du förväntar dig antagligen ett ja, nej eller kanske på frågan men det rätta svaret är – det beror på. Det finns två viktiga och nödvändiga aspekter att fundera över om social selling ska bli framgångsrikt i ditt företag eller inte. Det första är din avkastning på din investering i social selling. Det måste finnas utrymme för planering, målsättning och resultat. Det andra är utbildning – både säljchefer och säljare behöver utbildning för att verkligen kunna förstå den nya köpcykeln och den nya säljprocessen. Med rätt verktyg, taktik och strategi kommer du inte att slösa din tid utan kommer att se goda resultat.

Din taktik med social selling är sammankopplad med vinst och försäljning.

Att använda sig av social selling bara för att det verkar bra eller för att statistiken visar att det är framgångsrikt räcker inte. Vad är meningen med att dela innehåll och material på Twitter, Facebook eller LinkedIn utan att ha fastställda mål? Det är ju bra att du som säljchef eller säljare anpassar dig till den digitala utvecklingen men du måste ha en plan för vad du vill åstadkomma och för resultaten som du vill uppnå. Resultat i form av antal leads, antal kontakter och vilken avkastning på din investering som du vill ha. Det kan vara bra att tänka igenom hur du kommer i kontakt med fler målgrupper och hur du sen konverterar dessa leads till nya möjligheter och försäljning. Det bör även vara tidseffektivt och kostnadseffektivt.

Glöm inte bort att sociala nätverk som LinkedIn och Twitter med flera är mycket användbara plattformar för att utveckla affärsrelationer. Det är viktigt att komma ihåg att du bör använda dessa som de affärsverktyg som de verkligen är och inte bara för personlig användning.

Skaffa inte bara en LinkedIn-profil för att kontakta alla dina existerande affärskontakter, kolleger och vänner eller för att bara lägga upp din CV online. Istället bör du använda den för att skaffa en publik som bör bestå av prospekts och framtida varumärkesadvokater och s.k. ”influencers”.

När väl detta finns på plats så behöver du en process och strategi för hur du skall knyta ihop dina initiativ, lead generering och aktiviteter tillbaka till omsättning och vinst. Om du inte kan knyta ihop dina sociala aktiviteter tillbaka till vinst, så känner du dig troligtvis inte motiverad. Inget konstigt med det, varför skulle du vilja slösa din tid med någonting som du inte kan se ger ett önskvärt resultat?

Utbildning för säljchefer och ditt säljteam

Att låta dina säljare lära sig själva kommer troligtvis inte att räcka. LinkedIn och övriga verktyg är bara en del i processen. En del företag ger någon eller några få ansvaret för sociala medier. Andra låter deras säljare och säljrepresentanter lära sig det själva. Vilken väg man än väljer så finns det oftast väldigt lite guidning eller utbildning, så många gånger får de räkna ut hur de ska göra vid val av sociala nätverk, hur de ska jobba och när de ska användas.

Säljchefer saknar utbildnng i social selling

Att gå med i, och skaffa profiler eller företagssidor på sociala medier betyder inte automatiskt att prospekts och möjligheter till nya affärer kommer att visa sig och att listan med leads plötsligt fylls. Det går oftast inte att bara ”slänga in” säljpersonalen på sociala medier och uppmuntra till att arbeta med social selling.

Säljchefer och säljledare behöver ta lite tid att undersöka och förstå hur sociala medier kan användas som användbara säljkanaler. Som ledare behöver du ha en plan och en process att använda, implementera och följa. Du behöver också ett sätt att mäta resultat och intäkter. Genom utbildning får du en bra säljprocess som lätt kan följas och kan motivera din säljpersonal att se möjligheterna och förstå varför aktiviteter på sociala nätverk är viktiga.

Säljare saknar utbildning i social selling

Social selling är en process

Att lyssna på en föreläsning, läsa artiklar på internet, eller gå en snabbkurs i social selling kan vara intressant och ge dig lite nya idéer och ge många säljare startskottet till att börja använda t.ex LinkedIn på ett bättre sätt eller mer frekvent. Däremot har det visat sig att det inte kommer att ge önskat resultat utan planering och utan att ha ett sätt att mäta resultaten. Många säljare har sett och läst om de framgångsrika företagen som använder sig av social selling men vet inte hur de går vidare eller omsätter detta praktiskt i deras dagliga arbete. Det kan vara ett stort misstag att ”hoppa över” nödvändig utbildning och det kan visa sig genom att önskvärt resultat uteblir.

Social selling är ett system där man använder sig av produkter, verktyg, processer och s.k. ”frameworks” och du behöver veta hur du ska använda dig av detta på ett effektivt sätt. Som tidigare nämnts, chefer kan inte förvänta sig att deras säljteam eller säljavdelning kan eller bör göra detta själva utan handledning eller uppställda mål. Genom att använda rätt verktyg och på rätt sätt kan man avsätta så lite som 30 min – 60 min per dag med aktiviteter på sociala nätverk.


Learn Social Selling from WSI Industry Leaders


Sammanfattning
Social selling kommer att vara slöseri med tid om det inte planeras på bästa sätt. Oavsett om du är försäljningschef, försäljningsansvarig eller säljare så är det viktigt att ha utformat en plan som knyter samman aktiviteter tillbaka till vinst, försäljning och avkastning på din investering. Utbilda dig och ditt säljteam i de verktyg och den teknik som du behöver för att bli framgångsrik i social selling.

Vill du veta mer om social selling?
Kontakta oss för mer information.
Vi erbjuder öppna utbildningar eller företagsanpassade. Även coachning och Executive-utbildning för chefer. Du kan också anmäla dig till en föreläsning på temat Social Selling B2B. Våra konsulter är certifierade i social selling.

WSISocialSellingWorkbook     Madelene Wadelius, Social Selling Certified

Den här artikeln publicerades tidigare på LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/social-selling-%C3%A4r-sl%C3%B6seri-med-tid-och-resurser-om-s%C3%A4ljare-wadelius?published=u

5 tips för att förstå och förbättra din kunds köpcykel

Madelene - 2015-10-31

Ha en klar målsättning för företagets hemsida

 • Så att du kan förbättra försäljningen genom att använda webbanalyser, digitala sälj- och marknadsföringsanalyser samt konkurrentanalyser.

Affärsmål och definition av målgrupper               

1. Identifiera dina bästa trafikkällor

Kanske har du många besökare på din hemsida varje dag, vecka eller månad men oavsett hur många besökare du har och oavsett var de kommer ifrån, så kommer vissa besökare att vara viktigare än andra.

Använd analyserna för att segmentera din publik och din målgrupp.

     WSI Digitala Konkurrentanalys

 

2. Förstå dina  kunders beteende

Ju mer du vet om dina kunder, desto bättre. Vad vill de ha och vad behöver de?

Du kommer att förstå dem bättre och ge dem bättre kundservice.

Använd informationen som du får fram från analyserna för att skapa en mer personlig (och effektiv) kund upplevelse.

Släng inte din sälj- och marknadsföringsbudget i toaletten! Se till så att du använder din investering på rätt sätt för att generera fler leads och få fler kunder.

 

Använd inte din sälj- och marknadsföringsbudget på fel sätt

3. Förbättra konverteringen

 • Hur får kunderna kontakt med dig?
 • Kommer de från sociala medier och/eller via digital
 • annonsering?
 • Hur blir besökaren kund?

Det som du kanske tror initialt är ett problem med en trafikkälla kan faktiskt vara  ett konverteringsproblem.

 

Landningssidor för bättre konvertering

4. Förbättra landningssidor

Om du inte analyserar, följer upp och förbättrar dina kampanjspecifika landningssidor så använder du dem inte till full potential.

Det finns många sätt att förbättra en landningssida , beroende målgrupp och resultat.

5. Gör det personligt

 • Digital marknadsföring och försäljning handlar om dina kunder.
 • Se till så att dina kunder vet att det handlar om dem genom att förstå vilka de är och deras preferenser.

Dina kunder kommer att belöna dig för att du gör saker personligt och ger dem bra och extra service.

Kontakta oss gärna för mer info – lämna dina kontaktuppgifter – eller mejla till: info@wsiwebanalys.se. Vi hjälper till med:

 • Webbanalyser
 • Digitala säljoch marknadsföringsanalyser
 • Konkurrentanalyser

Vi hjälper dig också med att förstå analyserna och rapporterna samt implementering av landningssidor och personlig konvertering. Se till att få avkastning på din investering och öka din försäljning samt generera fler leads – gör din hemsida till en bra och effektiv sälj- och marknadsföringskanal.

Digital Konkurrentanalys

 

Vi kan även hjälpa dig att göra en bedömning eller ge dig mer information om social selling – även där finns många möjligheter för att förkorta din säljprocess samt generera fler leads.

 

 

Not meeting your lead quotas?

 

WSI Digital Marketing Solution Providers WSI Celebrates 20 Years of Digital Marketing Success

5 tips för att förstå och förbättra din kunds köpcykel from WSI WebAnalys

Använd LinkedIn på ett mer effektivt sätt

Madelene - 2015-03-12

Använder du LinkedIn för att hitta potentiella kunder?
Vill du använda LinkedIn på ett mer effektivt sätt? 

LinkedIn är ett väldigt bra socialt professionellt nätverk där både små, medelstora och stora företag hittar nya kontakter och även synliggör sitt varumärke.

För att få bästa affärsnyttan med LinkedIn så är det viktigt att förstå varför och hur man använder det på smartaste sätt, skillnaden mellan första- och andrahandskontakter, vad man skall tänka på när man uppdaterar sin profil och hur man ser sina framsteg via t.ex användbar statistik.

Slarva inte med din personliga profil

Ha inte en ofullständig profil, d.v.s utan profilbild, utan kontaktinformation, utan sammanfattning. Vanligtvis när man besöker en profil så vill man se hur personen ser ut, vem man eventuellt kommer att kommunicera med. Har du t.ex inte med ditt telefonnummer eller mejladress så kan ju bara personen kontakta dig via LinkedIn men ej ringa eller mejla.

Connect on LinkedIn

Person to Person (P2P)

Det räcker inte med att bara lägga upp den viktigaste informationen om dig själv i din profil. För att bygga upp ditt nätverk och få fler kontakter behöver du skapa och upprätthålla relationer med människor. Även om man brukar prata om B2C eller B2B, så är det framför allt P2P (Person to Person) som gäller. Oavsett om du kommunicerar med potentiella kunder på möten, i olika nätverkssammanhang, på konferenser, mässor eller via sociala medier då du sitter framför din dator, surfplatta eller mobil – så gör vi affärer med människor och inte med företag, d.v.s vi vill slutligen ha en personlig kontakt.

Skapa relationer och hjälp andra människor med t.ex nya kontakter

Hjälp andra människor och låt dem hjälpa dig. Det kan vara att tipsa om något event, ge värdefull information, ge en rekommendation eller intyga en kompetens. 
Det kan också vara så att en förstahandskontakt kan introducera dig för en andrahandskontakt.

HelpPeopleSocMedia
Quote from Reid Hoffman, Founder of LinkedIn: ”Help the people in your network. And let them help you.”

Grupper

Ett bra sätt att börja nätverka på LinkedIn är att gå med i olika grupper. Där har du möjlighet att ställa frågor, kommentera, samt svara på frågor. Gör en sökning på grupper och gå med i de grupper där det finns gemensamma intressen. Många gör dock misstaget att bara gå med i grupper i den bransch som man verkar i.

Dela information

Det är också alltid bra att vara aktiv och dela med sig av sin kunskap, tips m.m. Du kan dela din information på din statusrad men även direkt i de grupper där du är medlem. Du kan också välja att dela något intressant, t.ex en artikel, direkt till bara en person i ditt nätverk.

Även om du använder LinkedIn relativt ofta, kan det vara en hel del saker som du missar.
Gör en checklista och fundera på hur du kan förbättra din närvaro, din personliga profil och ditt varumärke på LinkedIn:

 • Vilken slags information ska man lägga upp på sin statusrad?
 • Vem ser mina uppdateringar?
 • Hur kan jag göra det på ett smartare sätt?
 • Ska jag posta samma information på LinkedIn som på Twitter?
 • Kan jag lägga in länkar, och var gör jag det?
 • Ska vårt företag ha en företagssida?
 • Hur kan jag dra nytta av andras företagssidor?

Vill du veta mer?

Välkommen till någon av våra workshops i LinkedIn:

Gävle 15/4 –  kl.17.30 (denna gång på kvällstid)
Uppsala den 23/4 –  kl.13.00
Stockholm  (kontakta oss för nytt datum)
Sundsvall/Härnösand  (kontakta oss för nytt datum)

Det brukar komma upp en hel del frågor på våra workshops och vi uppmuntrar detta på våra utbildningar och workshops. Vill du få en bra inblick i hur du kan förbättra din profil och affärsnyttan med LinkedIn så är detta en workshop för dig.

Vi vill också att du ska få med dig bra information och tips så att du kan jobba vidare efter kursen med en bättre förståelse och kunna sätta igång med att skaffa nya kontakter på allvar! Allt det som vi går igenom på vår workshop får du sedan via din epost som en PDF-fil så att du kan repetera och återkoppla när du vill efter kursen.

Social Selling Mastery Course

Utbildning i Social Selling – Mastery Course Certification

Social selling för säljchefer och säljare

 • Avancerad utbildning i LinkedIn
 • Processen – time management, verktyg, lead generation management
 • ROI – uppföljning, resultat, sales quota

Den moderna säljutbildningen – dina kunder finns på sociala medier

För dig som är säljchef eller säljare har vi också en mer avancerad utbildning i social selling (kallas även social försäljning). Efter kursen får du en certifiering och får också med dig många användbara verktyg som kommer att underlätta ditt arbete med lead generation. Där ingår även kursmaterial och genomgångar online (www.socialsellingeducation.com). Utbildningarna är öppna eller företagsanpassade för säljteam eller säljavdelningar.

Vi håller även föreläsningar i social selling – kontakta oss gärna för mer information. Vi håller öppna föreläsningar men kan även presentera och föreläsa på olika företag.

Säljarens nya roll – skapa mervärde för dina kunder med sociala medier

Madelene - 2015-02-07

Dina leads och potentiella kunder är välinformerade

Det är bland annat den stora volymen av data och information online som ger säljare en möjlighet att skapa ett mervärde för sina potentiella köpare och leads. I dagens digitala värld så är köparen och intressenter väldigt välinformerade och de har redan gjort sökningar på t.ex Google och frågat sina kontakter,  Utbudet kan också vara överväldigande. Men samtidigt är de desperata att förkorta sin köpprocess. Ju mer information och data de måste gå igenom och har samlat på sig, desto längre tar det att fatta ett köpbeslut.

Om säljaren kan leverera den information och de fakta som köparen behöver – vid rätt tid och rätt tillfälle – så kan säljaren hjälpa till att förkorta köpprocessen och vägen till slutligt beslut.

MaketheProspecgtamoreInformedBuyerwithContent WSI
Make the prospect a more informed buyer with content.” – Robert Simon, Four Seasons Hotel.

Köparen vill gärna söka efter de bästa lösningarna och de bästa produkterna och tjänsterna som passar just deras behov och företag. Köparen rör sig inte som tidigare i säljtratten i olika steg som säljarna ofta förutsåg och försökte anpassa sig till dessa steg.

Köp av IT-tjänster börjar på sociala medier

Ett exempel är beslutsfattare inom IT-branschen. Kim Celeste, Senior Analyst for B2B Social Marketing, säger följande:
IT decision makers ”jump in and out of the process of studying and choosing the technology solutions. They access multiple digital touch points, along their purchasing journey.

Här kan du se en video med Mike Weir, som är Head of Category Development, Marketing Solutions – LinkedIn.

TechConnect:12 Silicon Valley: Mike Weir presents ”IT Purchasing Goes Social”

 

Hur kan då säljaren nå dessa leads och potentiella köpare på ett tidigt stadie och samtidigt behålla deras intresse?

Svaret är det vi kallar social selling och social media selling.

Hur kan du arbeta med sociala medier i din säljroll?

 • Du kan leverera insikter, fakta och information som relaterar till det som köparen letar efter och behöver veta mer om.
 • Du kan identifiera möjligheter att lösa problem och hjälpa till att förkorta köpprocessen
 • Du kan nå de målgrupper de behöver i ett tidigt stadie
 • Du skapar en relation med dina intressenter
 • Du kan reducera de aktiviteter som innebär ”interruptive selling” – du når köparen när köparen vill
 • Du skapar trovärdighet i din roll som säljare
 • Du är synlig och anträffbar

Vill du veta mer om hur du implementerar de bästa verktygen och hur du smartast använder dig av LinkedIn och Twitter för B2B försäljning?
Läs mer på social selling samt utbildning i social sellling.
Du är även välkommen att kontakta oss: info@wsiwebanalys.se

 

 

Utbildning i Social Selling – Certifiering

Madelene - 2015-01-13

Certifiering i Social Selling för säljteam och försäljare

Nu kan ditt försäljningsteam eller du som är säljare och vill utveckla dig inom området försäljning anmäla dig till vår utbildning i Social Selling – WSI Social Selling Mastery Course. Efter utbildningen blir du certifierad i social selling.

Social Selling Mastery Course

Utbildning i Social Selling – Mastery Course Certification

Utbildningen hjälper dig att nå dina försäljningsmål och förbättra dina strategier för lead generation och lead generation management. För dig som bland annat funderar över följande :

 • Hur kan vi förbättra vår sales pipeline?
 • Hur kan vårt sales team bli mer involverad i våra köpares köpcykel?
 • Hur kan vi bli bättre än våra konkurrenter?
 • Hur ser framtiden ut – är kalla samtal en utdöd taktik?

Säljteam i världsklass bygger inte längre en sales pipeline endast via telefonen. Innovativa säljchefer förstår den nya köpprocessen och att 93% av B2B-köpare börjar sin köpcykel online. Faktum är, enligt Marketo, att 65-70% av köpprocessen kommer att göras utan dina säljare om de inte vet hur man ger köparen ytterligare värde i den NYA köpprocessen.  

Innovativa säljteam vet att de måste ge mervärde och insikter genom köparens köpprocess för att bli en potentiell framtida partner. Idag behöver ditt säljteam eller du som säljare vara en hybrid av traditionell säljare (telefon, epost och telefonmeddelande/telefonsvar) mixat med en stark social närvaro på utvalda sociala medier eller nätverk. ously considered a future partner. Expertis och trovärdighet spelar också stor roll i dagens digitala värld. Social Selling är en ny paradigm i försäljning.

Vill du veta mer?

Välkommen med din förfrågan! Vi erbjuder lärarhandledd utbildning (1 tim per vecka) i 12 veckor med e-learning, praktisk handledning, coachning, kick-off, internationella talare och experter, internationell crowdsourcing, smarta verktyg som sparar tid m.m. 

SocialSellingLearner_certified

Social Selling – traditionell försäljning eller social försäljning?

Madelene - 2015-01-03

VAD ÄR SOCIAL SELLING?

Ta en titt på vår video om social selling för att lära dig mer om skillnaden mellan mer traditionell försäljning och social selling.

Dagens köpare är digitala. De baserar sina köpbeslut genom att lära sig mer och engagera sig via digitala kanaler och nätverk. De framgångsrika försäljarna har snappat upp detta och kommunicerar allt mer aktivt på sociala medier. Även för försäljning B2B så kommer de digitala kanalerna bli allt viktigare.

Om du eller ditt säljteam fortfarande använder sig av traditionella säljtekniker såsom cold-calling eller kalla samtal kanske det är dags att anamma även social selling för bättre resultat? Se den här videon för att lära dig mer om detta begrepp och om köparens säljprocess.

 

 För mer information om vår utbildning i social selling, kontakta oss: info@wsiwebanalys.se  eller läs mer på: Social Selling

Wordle: Social Selling - digital marknadsföring

The Next WSI Social Selling Mastery Course

Madelene - 2014-08-22

WSI’s Social Selling Mastery Course – all you need to increase your leads and sales

At WSI we want to help teach your sales reps how they can be adding value to this social buying cycle and transform the way they sell, so they can help provide true insight throughout the buyer’s journey and ultimately win your company more business.

With our 12-Module Social Selling Training program, we’ll teach your sales professionals how to:

 • Optimize their Social Profiles
 • Develop a roadmap of their ideal buyer persona
 • Learn to share and curate valuable content
 • Social Listening – monitor social channels for Trigger Events
 • Teach the “Sphere of Influence” and “Priority Shifting” strategies
 • Build a GUARANTEED Social Lead Generation program
 • Develop powerful, internal Assets to drive internal leads
 • Connect these Assets to a Social Selling campaigns for lead conversion
 • Use Social Selling for Competitive Intelligence
 • Integrate Advanced Social Selling tools to amplify lead generation efforts

WSISocialSellingWorkbook

 

If you want to be able to adapt and stay relevant with today’s consumers, your sales reps need to become a hybrid of traditional sales (phone, email and voicemail) mixed with a strong social presence, social clout and thought leadership.

To learn more about how our cutting-edge Social Selling coaches can transform your sales team into modern, social selling machines, please email: info@wsiwebanalys.se

MaketheProspecgtamoreInformedBuyerwithContent WSI

 

 

Stay Connected

© Copyright © 2014 WSI. All rights reserved.
error

Gillade du inlägget? Dela gärna med dig :)